Treść tej witryny internetowej jest przeznaczona wyłącznie dla mieszkańców Polski.
Shape-x
Shape-x
Shape-dashes
Shape-x
Shape-x
Shape-x
Shape
Shape-dashes
Shape
Shape-dashes

Trwa nabór do
badania klinicznego
EPPIK dla dzieci z
rzadkimi chorobami nerek.

Travere Therapeutics będzie oceniać badany lek sparsentan w celu stwierdzenia, czy jest on bezpieczny i czy może skutecznie spowolnić rozwój choroby nerek u dzieci z rzadkimi chorobami nerek.

hero
Informacje o badaniu EPPIK

Informacja: w celu zachowania zwięzłości słowa „Pan/Pani”, „Państwo” w niniejszym dokumencie odnoszą się do określenia „Pan/Pani / Państwo lub dziecko”.

Badanie kliniczne EPPIK to badanie fazy II, w ramach którego badany lek, sparsentan, będzie oceniany pod kątem bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w leczeniu dzieci z rzadkimi chorobami nerek. Do badania włączane są dzieci w wieku od 1 do 17 lat z rozpoznanym ogniskowym segmentalnym stwardnieniem kłębuszków nerkowych (FSGS), zmianami minimalnymi (MCD), nefropatią immunoglobuliny A (IgAN), zapaleniem naczyń związanym z immunoglobuliną A (IgAV) lub zespołem Alporta (AS).

Te rzadkie choroby nerek są związane z progresją w kierunku niewydolności nerek, a możliwości ich leczenia są obecnie ograniczone. Badanie to ma na celu zrozumienie, czy badany lek — sparsentan — jest w stanie pomóc nerkom lepiej filtrować białko i spowolnić postępujące osłabienie czynności nerek. Stężenie białka w moczu (zwane białkomoczem) to jeden z markerów czynności nerek, którego ograniczenie wiąże się z poprawą czynności nerek.

Badania nad zastosowaniem sparsentanu w FSGS i IgAN trwają od 2014 roku i wzięło w nich udział ponad 880 pacjentów w wieku od ośmiu lat. Badania te dostarczyły informacji dotyczących potencjalnych korzyści i bezpieczeństwa stosowania sparsentanu. Podczas badania EPPIK będziemy przeprowadzać ocenę bezpieczeństwa i tolerancji sparsentanu oraz próbować dowiedzieć się, czy sparsentan może ograniczyć białkomocz i spowolnić osłabienie czynności nerek u dzieci w wieku od 1 roku z rzadkimi chorobami nerek. Sparsentan NIE został jeszcze dopuszczony do stosowania w leczeniu jakiejkolwiek choroby nerek.

W badaniu weźmie udział około 57 uczestników na całym świecie. Lokalizacje ośrodków podano na mapie poniżej.

Kto może wziąć udział w tym badaniu?

Do udziału w badaniu mogą kwalifikować się dzięki, które:

 • są w wieku od 1 do 17 lat;
 • mają rozpoznane ogniskowe segmentalne stwardnienie kłębuszków nerkowych (FSGS), zmiany minimalne (MCD), nefropatia immunoglobuliny A (IgAN), zapalenie naczyń związane z immunoglobuliną A (IgAV) lub zespół Alporta (AS);
 • są w stanie codziennie przyjmować doustnie lek w postaci płynu;
 • nie są dializowane i nie wykonano u nich wcześniej przeszczepienia.

Aby można było wziąć udział w badaniu, będą musiały zostać spełnione dodatkowe wymogi. Lekarz prowadzący badanie omówi z Państwem te wymogi; można też skontaktować się z naszym zespołem medycznym, by uzyskać więcej informacji.

Czego mogą się spodziewać uczestnicy?

Udział w badaniu dla dzieci spełniających kryteria włączenia do badania może potrwać około 2 lata i 4 miesiące. Uczestnicy będą przyjmować codziennie dawkę sparsentanu w postaci płynu doustnego; w ciągu 112 tygodni (28 miesięcy) odbędzie się maksymalnie 19 wizyt w ramach badania, wliczając wizytę przesiewową i wizyty związane z leczeniem w ramach badania oraz wizyty kontrolne. Podczas pierwszych trzech miesięcy leczenia w ramach badania odbędzie się siedem wizyt u lekarza prowadzącego badanie. Kolejne osiem wizyt zaplanowano na co 3 miesiące, a ostatnia wizyta, czyli wizyta kontrolna pod kątem bezpieczeństwa, odbędzie się 4 tygodnie po podaniu ostatniej dawki badanego leku.

Zespół medyczny będzie ściśle kontrolował Państwa podczas leczenia w ramach badania. Podczas tych wizyt oceniane będą: bezpieczeństwo (czy sparsentan jest szkodliwy), tolerancja (jak uczestnik czuje się podczas przyjmowania sparsentanu), skuteczność (jak dobrze działa sparsentan) oraz stężenie sparsentanu we krwi uczestników (farmakokinetyka, zwana też PK). Lekarze prowadzący badanie będą przeprowadzać badania krwi, moczu i skóry (sprawdzanie obrzęku), a także monitorować czynność serca podczas badań elektrokardiograficznych (EKG).

Jako uczestnicy tego badania będziecie Państwo mieć określone obowiązki, w tym:

 • przychodzenie do ośrodka badawczego na wszystkie wizyty;
 • przyjmowanie badanego leku zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego badanie;
 • informowanie lekarza prowadzącego badanie w następujących przypadkach:
  • w razie wystąpienia skutków ubocznych i zmian lub nowych problemów zdrowotnych w trakcie trwania badania;
  • jeśli zajdzie Pani w ciążę.
 • stosowanie antykoncepcji oraz przeprowadzanie testu ciążowego co miesiąc (w przypadku dziewczynek, które miesiączkują).

Jak każdy lek, badany lek może powodować skutki uboczne, chociaż nie u każdego one wystąpią. Większość skutków ubocznych ma nasilenie łagodne do umiarkowanego.

Informacje o wybranych chorobach kłębuszków nerek

Ogniskowe segmentalne stwardnienie kłębuszków nerkowych (FSGS) — choroba powodująca tworzenie się zbliznowaceń w tej części nerek, która odpowiada za filtrowanie krwi. FSGS ma wiele przyczyn i jest ciężką chorobą, która może prowadzić do niewydolności nerek. Objawy często przypominają typowe objawy zespołu nerczycowego i mogą obejmować:

 • obrzęk nóg, kostek i okolicy wokół oczu;
 • zwiększenie masy ciała ze względu na zwiększoną objętość płynu w organizmie;
 • pienisty mocz spowodowany wysokim stężeniem białka w moczu;
 • wysokie stężenie cholesterolu;
 • niskie stężenie białka we krwi.

Zmiana minimalna (MCD) — schorzenie, które najczęściej prowadzi do zespołu nerczycowego u dzieci. Uszkodzenie nerek widoczne jest wyłącznie podczas badań tkanki z biopsji, pobranej z nerek i zbadanej pod mikroskopem w dużym powiększeniu. U osób z MCD objawy podmiotowe i przedmiotowe zespołu nerczycowego pojawiają się znacznie szybciej niż w przypadku innych rzadkich chorób nerek. Objawy są niemal identyczne jak w przypadku FSGS.

Nefropatia immunoglobuliny A (IgAN), zwana również chorobą Bergera — IgAN to choroba spowodowana nagromadzeniem przeciwciała zwanego immunoglobuliną A (IgA) w nerkach. Z czasem zmniejsza to zdolność nerek do filtrowania krwi. Objawy mogą obejmować:

 • powtarzające się przypadki oddawania moczu o barwie coli lub herbaty, czasem widoczną krew w moczu, zazwyczaj podczas zakażenia górnych dróg oddechowych i czasem po dużym wysiłku fizycznym;
 • pienisty mocz spowodowany przedostawaniem się białka do moczu;
 • ból po jednej lub obu stronach pleców pod żebrami;
 • obrzęk dłoni i stóp;
 • wysokie ciśnienie krwi.

Zapalenie naczyń związane z immunoglobuliną A (IgAV), zwane również plamicą Schönleina-Henocha — zaburzenie powodujące stany zapalne i krwawienie z małych naczyń krwionośnych w jelitach, stawach, skórze i nerkach. Choroba ta występuje najczęściej u dzieci w wieku od 2 do 6 lat i może spowodować ciężkie uszkodzenie nerek. Objawy mogą obejmować fioletową wysypkę na nogach lub pośladkach i ból brzucha.

Zespół Alporta (AS) — rzadka choroba genetyczna spowodowana dziedziczeniem wady w budulcu tkanki łącznej zwanym kolagenem typu IV. Kolagen typu IV jest niezbędny do prawidłowego działania uszu, oczu i nerek. Objawy mogą obejmować występowanie krwi w moczu, utratę słuchu i problemy ze wzrokiem.

Znajdź ośrodek badawczy

Na interaktywnej mapie zaznaczono miasta, w których prowadzone jest badanie. Kliknij symbol + (w lewym dolnym rogu), by przybliżyć obszar, a następnie kliknij pinezkę, by wyświetlić nazwę miasta.

Czym jest kliniczne badanie naukowe?

Kliniczne badanie naukowe, zwane również badaniem klinicznym, dostarcza informacji o zdrowiu i chorobach ludzi. Badania te prowadzone są przez lekarzy i naukowców, a udział w nich biorą uczestnicy, dzięki którym można zebrać dane pozwalające stwierdzić, czy badany lek jest skuteczny i bezpieczny. Wyniki badań klinicznych pomagają takim organom regulacyjnym, jak Agencja Żywności i Leków (FDA) w USA czy Europejska Agencja Leków (EMA) zdecydować, czy badany lek można dopuścić do stosowania u pacjentów. Badania kliniczne to jedyny sposób, w jaki możemy opracować nowe, lepsze metody leczenia i poprawić jakość opieki medycznej. Więcej informacji znajduje się poniżej, w sekcji często zadawanych pytań.

Dlaczego badania kliniczne są ważne?

Uczestnicy biorący udział w klinicznych badaniach naukowych pomagają lekarzom odkryć lepsze sposoby zapewniania opieki. W toku badania naukowcy uzyskują więcej informacji na temat choroby i leku eksperymentalnego. Wyniki badania mogą wykazać, że badany lek poprawia zdrowie pacjentów, ale mogą też one wskazywać na brak korzyści z jego stosowania. Wszystkie te wyniki są niezmiernie ważne, ponieważ dzięki nim rozwija się wiedza medyczna na temat leczenia różnych chorób. Taki rozwój nie byłby możliwy bez udziału uczestników badania.

Często zadawane pytania

Za prowadzenie tego badania klinicznego odpowiada firma Travere Therapeutics. Więcej informacji na temat Travere Therapeutics znajduje się pod adresem https://travere.com/.
 

Badany lek, zwany czasami lekiem eksperymentalnym, to lek, który nie został jeszcze dopuszczony do obrotu. Jest badany, aby sprawdzić, czy choroba lub stan zdrowia mogą ulec poprawie po przyjęciu tego leku. Podczas badań klinicznych naukowcy starają się określić, czy badane leki są bezpieczne i skuteczne przy stosowaniu w celu leczenia różnych chorób. Starają się oni również określić prawidłową wysokość dawki, a także korzyści i zagrożenia wynikające z przyjmowania leku.

Udział w każdym badaniu klinicznym jest całkowicie dobrowolny. Państwa decyzja o udziale bądź odmowie udziału w tym badaniu klinicznym nie będzie mieć żadnego wpływu na oferowaną obecnie lub w przyszłości opiekę medyczną. Jeśli zakwalifikują się Państwo do badania i wyrażą zgodę na udział, będą Państwo mieć możliwość wycofania się z badania w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

W większości przypadków powodem jest chęć pomocy innym, przyczynienie się do rozwoju nauki lub chęć wypróbowania nowych metod leczenia.

Każde kliniczne badanie naukowe musi być weryfikowane i stale monitorowane przez komitet s przeglądu regulacyjnego, aby upewnić się, że zagrożeń jest możliwie jak najmniej i z punktu widzenia uczestnika badania nie przeważają one nad potencjalnymi korzyściami. Komisja regulacyjna to grupa osób, które pomagają zapewnić ochronę praw i dobrostanu osób biorących udział w badaniach naukowych. W Polsce taka komisja nosi nazwę Komisji Bioetycznej (KB). W skład KB wchodzą często lekarze, liderzy społeczności oraz naukowcy. Prywatność uczestników również podlega ochronie. Wszyscy członkowie zespołu badawczego przestrzegają surowych przepisów lokalnych i krajowych w celu ochrony danych osobowych i zdrowotnych pacjentów. Wszystkie dane zebrane podczas badania pozostaną poufne, a Państwa imię i nazwisko nie zostaną ujawnione w żadnej publikacji naukowej ani raporcie.

Uczestnicy mają prawo rezygnacji z udziału i wycofania się z badania w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny, bez jakichkolwiek kar lub utraty świadczeń, które im przysługują.

Travere Therapeutics zwróci wszystkim uczestnikom badania koszty poniesione w związku z udziałem w badaniu i koniecznością dojeżdżania na wizyty zgodnie z zasadami w danym kraju. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, rozmawiając z członkiem zespołu badawczego podczas jednej z wizyt w ramach badania.

Wszystkie badania kliniczne prowadzone są zgodnie z protokołem badania. Protokół badania klinicznego to dokument, w którym opisano cele badania, jego schemat, zastosowane metody, rodzaje prowadzonych ocen, harmonogramy pobierania próbek oraz kwestie statystyczne dotyczące analizy danych. W protokole opisano również kroki mające na celu ochronę uczestników i uzyskanie jakościowych danych. Przed rozpoczęciem naukowego badania klinicznego protokół badania musi zostać zweryfikowany i zatwierdzony przez narodowe organy regulacyjne i inne organy, takie jak komisje bioetyczne, których celem jest zapewnienie dobrostanu uczestników badań klinicznych.

Jeśli uznają Państwo, że to kliniczne badanie naukowe jest odpowiednie dla Państwa, lekarz prowadzący badanie i personel badawczy objaśnią kwestie związane z badaniem eksperymentalnego leku i poproszą Państwa o przeczytanie i podpisanie dokumentu świadomej zgody. Dokument ten opisuje badanie, w tym jego cel, czas trwania, czynności i zabiegi, ewentualne znane korzyści i zagrożenia, a także wymogi związane z udziałem w badaniu. Po przeczytaniu tego dokumentu można podjąć decyzję o jego podpisaniu i udziale w badaniu. Jeśli dziecko jest w stanie zrozumieć, na czym polega badanie, lekarz prowadzący badanie omówi je z Państwem i poprosi o podpisanie dokumentu zgody jako potwierdzenia. Take przyzwolenie różni się od świadomej zgody tym, że zostało przygotowane specjalnie na potrzeby niepełnoletnich uczestników, by potwierdzić, że rozumieją charakter badania i chcą wziąć w nim udział.

Używamy plików cookie, aby zapewnić największą wygodę korzystania z witryny. Jeśli wyłączysz pliki cookie, możesz nie mieć dostępu do niektórych części witryny. Witryna może też nie działać prawidłowo. Więcej informacji na temat tego, jak zarządzać plikami cookie i je usuwać, można znaleźć odwiedzając stronę https://www.youronlinechoices.com/pl. Korzystanie z witryny podlega opublikowanym Warunkom użytkowania. Należy również zapoznać się z naszym Powiadomieniem dotyczącym prywatności.